Türkiye ve Dünyada Sosyoekonomik Gelişmeler​​​​​​​

Türkiye ve Dünyada Sosyoekonomik Gelişmeler
Son dönemlerde gerek ülkemiz ve etrafında gerekse dünyanın birçok ülkesinde hızlı değişimler ve hareketlenmeler gözlenmektedir. Bu dinamizmin birçok sebepleri ve sonuçları bulunur. Ekonomik neden ve sonuçlar bu hareketliliğin odağında bulunur. Küreselleşme ile birlikte üretim faktörlerinin uluslararası platformlarda daha rahat hareket etmesi, dış ticaretin serbestleşmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi, aynı hedef doğrultusunda ulus üstü birliklerin çoğalması daha yaşanabilir bir dünya beklentisini güçlendirmesi gerekirken sonuçlar hiç de  beklendiği gibi olmamıştır. Küreselleşmenin yıkıcı ve yakıcı etkileri yapıcı ve yeniden düzenleyici etkilerine çoğu zaman galip gelmiştir. Gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülke ayrımı bir kader olarak kalmaya zorlanmış ve ülkelerin buna razı olmaları istenmiştir. İşin ilginç yanı gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler denilen ülkelerin stratejik zenginliklerinin göreceli olarak diğer ülkelere göre daha yüksek olmasıdır.
Türkiye gerek bölgesinde gerek dünyada kadim geçmişi ile birlikte potansiyeli olan önemli bir gösterge ülkesidir. Jeo-stratejik mutlak üstünlüğünün ülkeye kazandıracağı önemli fırsatlar vardır. Bu fırsatlar her geçen gün daha da değerlenmektedir. En önemli kaynağı olan insan gücünü iyi eğitip üretken hale getirirse bu fırsatlarla birlikte çarpan etkisiyle sosyo-ekonomik olarak öne çıkması çok zor görünmemektedir. Sadece ekonomik olarak ilerlemiş zenginleşmiş bir ülke olmak elbette basit bir hedeften öteye geçemez. Güçlü ekonomisi ile birlikte ahlaki ve moral değerleriyle bezenmiş bilimsel ilkeler ve gerçekler ışığında düşünen, planlayan, projelendiren, üreten bir nesille bu medeniyet yarışında öne geçmek daha kolaydır.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Türkiye ve Dünyada Sosyoekonomik Gelişmeler
Zekeriya MIZIRAK
İçerik