Teritoryal Sınırlar, Devlet ve İnsan

Teritoryal Sınırlar, Devlet ve İnsan
Bu dersimizde modern ulus-devletin ortaya çıkmasıyla birlikte keskinleşip katı bir hal alan teritoryal sınırların modernleşme süreci içerisinde toplumları, insanları, kimlikleri ve kültürleri nasıl etkilediği ele alınacaktır. Bu çerçevede öncelikle modern öncesi ile modern dönemin sınır anlayışları arasındaki temel farkların neler olduğu; ulus-devlet açısından sınırların ne tür işlevleri ve rolleri üstlendiği;  ulus-toplumun inşa edilmesinde sınırlara dair temel söylem ve sembollerin neler olduklarına ve bunların nasıl etkide bulunduklarına odaklanılacaktır.  Ardından küreselleşmeyle birlikte sınırların fonksiyonlarının nasıl değiştiği; günümüzde de uluslararası göçlerle birlikte hedef ülkelerin sınırları nasıl yönettikleri ve hangi sınır politikalarına başvurdukları üzerinde durulacaktır. Son olarak da günümüzde sınırların hangi kesimler için esnek ve geçirgen, hangileri için de katı engeller olarak işlev gördüğü tartışılacaktır.
 

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler. Sosyal Bilimler öğrencileri tercih sebebidir.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Teritoryal Sınırlar, Devlet ve İnsan
Ferhat TEKİN
İçerik