Teknoloji Devrimi: Tarih, Etkiler ve Geleceğin Perspektifi

Teknoloji Devrimi: Tarih, Etkiler ve Geleceğin Perspektifi
Bu ders, teknolojik ilerlemenin tarihsel sürecini, gündelik yaşantımız üzerindeki etkilerini ve potansiyel geleceğini inceleyecektir. Öğrenciler, teknolojinin evrimi boyunca toplum, ekonomi, kültür ve bireysel yaşam üzerindeki derinlemesine etkilerini anlamak için eleştirel bir perspektife sahip olacaklardır.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Teknoloji Devrimi: Tarih, Etkiler ve Geleceğin Perspektifi
Ahmet Melih KARAUĞUZ
İçerik