Ruh ve Beden Sağlığı İhtisası

Sekiz Haftalık ders disizini içermekte olup, Lisans ve lisansüstü öğrenciler başvurabilmektedir. 
Not: Bu ihtisas aşağıdaki hocalarımızla birlikte online yapılacaktır.
Konular birinci dönemle aynı olacaktır. Birinci dönem bu gruba katılan öğrencilerimiz başka grupları tercih edebilirler.

 

Grubumuza ek kontenjan verilmiştir.
Linkten kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz: 

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA