Pazarlama İletişiminde İslami Perspektif

Pazarlama İletişiminde İslami Perspektif
Pazarlama İletişiminde İslami Perspektif eğitimi alan öğrenciler, Pazarlama ve İletişim temel alanları hakkında genel bir bilgiye sahip olacak, tüketici davranışı ve reklamcılık alanlarında İslami uygulama örnekleri ile karşılaşacaktır. Tüketim olgusu, kültür, dil, din, davranış, akıl, irade, benlik, vicdan, değer, inanç, motivasyon ve tutum gibi reklam içeriğini oluşturan kavramlar, bu dersin dahilinde olan başlıklardır. Konularla ilgili örnekler incelenecek ve tartışılacaktır.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Pazarlama İletişiminde İslami Perspektif
Ali Erkam YARAR
İçerik