Kur’an Kavramlarını Anlamada Yöntem

Kur’an Kavramlarını Anlamada Yöntem
Her bir düşünce ve inanç sistemi kendi kavramları ile var olur. O sistemi doğru anlamak için onun kavramlarını tanımak ve bunları nasıl tanımladığını keşfetmek gerekir.
İslam dininin özgün kavramları Kur'an'da yen alan kavramlardır. İslam'ı doğru anlayabilmenin ilk basamağı, kavramlarını Kur’an’ın tanımladığı/anlamlandırdığı biçimde anlamaktır.
Kur'an ile ilk muhatap olan topluluk, kavramlarını en doğru biçimde anlamaktaydı. Çünkü Kur'an, kendi kullandıkları dilde, anlamlarını bildikleri kelimeleri kullanıyor ve bu kelimelere yeni anlamlar yüklüyordu. Yeni yüklenen anlamları da hem Kur'an'ın kendi açıklamaları hem de Hz. Peygamberin izahları sayesinde doğru anlamları öğreniyor ve kendilerinden istenilenleri kavrıyorlardı. Ne var ki kimi Kur’an kavramları, tarihi süreç içinde farklı tanımlar ve anlamlandırmalara maruz kaldı. Böylece, Kur’an’ın kavramlara yüklediği anlam yerine değişik ve kastını aşan anlamlar ortaya çıktı.
Bu ihtisas seminerinde “Kur'an kavramlarının orijinal anlamlarını nasıl öğrenebiliriz?” sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. Kavramlar anlamada izlenecek yöntemler, örnek kavramlarla ve kullanılacak kaynakların tanıtımı ile izah edilecektir. Katılımcılardan da anlatılan yöntemleri kullanarak bir Kur'an kavramı üzerinde çalışma yapmaları talep edilecektir.

Sadece Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri başvurabilir.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Kur’an Kavramlarını Anlamada Yöntem
Muhiddin OKUMUŞLAR
İçerik