İslami Finansa Giriş

DOÇ. DR.  NECMETTİN GÜNEY

Ekonomi ve finans alanları günümüzde herkesi ilgilendiren alanlardır. Bu sebeple bu alanlarda temel dini bilgilere sahip olmak dini hassasiyeti olan kişiler için ‘ilmihal bilgisi’ kapsamında adeta zorunlu hale gelmiştir. ‘İslami Finansa Giriş’ başlıklı bu seminerimiz, İslam’ın iktisadi anlayışını ortaya koyduktan sonra İslami finans alanındaki temel konuları özet olarak sunmayı amaçlamaktadır. Seminerimiz her biri bağımsız konular halinde yedi hafta süreyle yürütülecektir. Seminerde ele alınacak temel başlıklar şunlardır: a) Günümüzdeki başlıca ekonomik sistemler ve İslam’ın iktisat anlayışı b) Para, Faiz ve enflasyon konuları (3 hafta) c) İslami Bankacılığın (Katılım Bankacılığı) gelişimi ve mevcut uygulamaları d) Tüketim Kültürü ve Kredi kartları e) Sigorta ve Bireysel Emeklilik f) Ortaklıklar ve Borsa

Programa Lisans ve Lisansüstü öğrenciler katılabilirler.

 

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM ONLINE
İSLAMİ FİNANSA GİRİŞ
Doç. Dr. Necmettin GÜNEY
İçerik