Hadisleri Anlamada Yöntem ve Metodoloji Etütleri

Hadisleri Anlamada Yöntem ve Metodoloji Etütleri
Dersin muhtevasında hadislerden örnekler üzerinde işlenmek kaydıyla aşağıdaki konular ele alınacaktır:
1. Hadis- Sünnet ilişkisi ve kavramsal çerçeve
2. Kuran-Sünnet ilişkisi, sünnetin teşride ve Müslümanın hayatındaki yeri
3. Hadis kaynaklarının değeri ve Sünnet literatürü
4. Sahabenin hadise verdiği önem ve sahabenin hadis anlayışı
 

Sadece Lisans 4. Sınıf, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler. Arapça bilen öğrenciler tercih sebebidir.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Hadisleri Anlamada Yöntem ve Metodoloji Etütleri
Yusuf Sami SAMANCI
İçerik