Hadisi Anlamada Yöntem ve Metodoloji Etütleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF SAMİ SAMANCI
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAHA ÇELİK

Dersin muhtevasında hadislerden örnekler üzerinde işlenmek kaydıyla aşağıdaki konular ele alınacaktır:
1. Hadis- Sünnet ilişkisi ve kavramsal çerçeve
2. Kuran-Sünnet ilişkisi, sünnetin teşride ve Müslümanın hayatındaki yeri
3. Hadis kaynaklarının değeri ve Sünnet literatürü
4. Hadis-Siyer İlişkisi


Programa Lisans ve Lisansüstü öğrenciler katılabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM ONLINE
HADİSİ ANLAMADA YÖNTEM VE METODOLOJİ ETÜTLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sami Samancı Dr. Öğr. Üyesi Taha Çelik
İçerik