Hadis'in Kur'an'a Arzı Meselesi

Hadisin Kur'an'a Arzı Meselesi
“Hadis’in Kur’an’a arzı”nın mahiyeti, “arz” ile ilgili rivayetlerin değeri, arz konusunda tarafların görüş ve delilleri, Kur’an-Sünnet bütünlüğünün temini, sünnet-vahiy ilişkisi gibi konuların örneklerle ele alınması planlanmıştır. Özellikle Kur’an ile sünnet (hadis ve siyer) arasında sağlıklı ilişki kurulmadığından, günümüzde ortaya çıkan hatalı sonuçlara dair örnekler verilecektir.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM ONLINE
Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi
Zekeriya GÜLER
İçerik