Fıkhi Açıdan Günümüz İktisat-Ticaret Meselelerine Giriş

Fıkhi Açıdan Günümüz İktisat-Ticaret Meselelerine Giriş
Dersimiz ekonomi, finans ve ticaret alandaki gündelik işlem ve uygulamalara fıkıh penceresinden fetva düzeyinde özet bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. 8 hafta sürecek derslere ilk olarak İslam İktisadına dair genel bir girişle başlanacaktır. Ardından günümüz fıkhi-iktisadi problemlerine farklı yaklaşım biçimlerini ve sorunların çözümüne yönelik bireysel ve kurumsal çabaları tanıyacağız. Sonraki dersler boyunca çok sayıda konu fıkıh perspektifinden kısa bir biçimde işlenecektir. Derste ele alınacak başlıca konular: Faiz ve katılım bankalarının işlemleri, kredi kartları, sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi, borsa işlemleri, kripto paralar ve network marketing uygulamalarıdır. Ayrıca son derste, güncel ticari uygulamalara dair –ele alınan konular dışında- sık sorulan fetva soruları ve kısa cevapları üzerinde durulacaktır.

Sadece Lisans 3. veya 4. sınıf, Yüksek Lisans, Doktora veya Lisans mezunu öğrenciler başvurabilirler. İlahiyat öğrencisi tercih sebebidir.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Fıkhi Açıdan Günümüz İktisat-Ticaret Meselelerine Giriş
Necmettin GÜNEY
İçerik