Bilim ve Düşünce Tarihi

Bilim ve Düşünce Tarihi
Yazılı tarihin başlangıcından bugüne insan belleği kayıt altına alınmaya başlamış ve bu sayede düşünce nesiller boyu üst üste binerek gelmiştir. Sahneye çıkmış her medeniyet kendi dünya görüşleri çerçevesinde ve ihtiyaçları ve merakları gereğince sorular sormuş ve cevaplar almıştır. Babil, Mısır, Yunan, Pers, Hint, Çin, İslam ve Batı toplumları bu tarih sahnesinde belli bir dönem bu bayrak taşıma yarışında görev almışlardır. Bu derste bu soru ve cevaplar ışığında insan ve toplumların bilim ve düşünce sahasında neler yaptığı ve ortaya koyduğu tartışılacaktır. Düşünce yolculuğumuzda bu serüveni incelerken bizlerin de bu tarih sahnesinde nasıl bir yol çizmemiz gerektiği de bu dersin çıktısı olacaktır.

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM YÜZ YÜZE
Bilim ve Düşünce Tarihi
Osman KOCABAŞ
İçerik