Akademik Yayıncılık ve Yayın Etiği

Akademik Yayıncılık ve Yayın Etiği

  • Araştırma Etik ve İlkeleri: Bilimsel Yayın Standartları
  • Yayıncılık Etiği
  • Dil ve Üslup: Akademik Makalelerde Doğru ve Etkili Dil Kullanımı
  • Atıf ve Kaynak Kullanımı: İSNAD Atıf Sistemi
  • Yayın Kalitesi ve Değerlendirme Kriterleri: Dergi Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?
  • Dijital Yayıncılık: Makalelerin Çevrimiçi Dünyada Yayınlanması
  • Editoryal Süreç: Makale Gönderiminden Yayına Kadar Geçen Adımlar
  • Yazar Hakları ve Lisanslama: Yayınlarınızı Koruma Stratejileri

Sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilirler.

KURS MERKEZİ
DERS
HOCA
İLHAM ONLINE
Akademik Yayıncılık ve Yayın Etiği
Abdullah DEMİR
İçerik