Erhan ÖRSELLİ

Erhan ÖRSELLİ

Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ

 

İzmir/Ödemiş doğumlu olan Örselli, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD’nda tamamlamıştır. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümüne Arş. Gör. olarak atanmış, 2011 yılından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları: Yönetim, hükümet sistemleri, yönetsel etik, yargı etiği, güven, sosyal sermaye ve e-devlet. Bu konularda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF