Yusuf Sami SAMANCI

Yusuf Sami SAMANCI

Öğr. Gör. Yusuf Sami SAMANCI

 

1980 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2003 yılında Selçuk Ünv. İlahiyat Fak.’den mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Ünv. İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belagatı ABD’da araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2008 yılında ŞİHÂBUDDÎN el-HAFÂCÎ’NİN HAYATI ve ŞİFÂU’L-ĞALÎL ADLI ESERİ isimli yüksek lisans tezini tamamlayarak yüksek lisans mezunu oldu. 2010-2011 yıllarında 8 ay süreliğine Dimaşk/Suriye’de bulundu ve burada Ma‘hedu’l-Ecânib 6. Kur’dan mezun oldu. Halen ARAP ŞAİRLERDEN MENCEK PAŞA EL-YUSUFÎ VE ŞİİRİ isimli doktora tez çalışması devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF
18.02.2019 - 29.09.2019 / Bahar İslami İlimler Okumaları Kuran'ı Anlama Üzerine Etütler TİMAV GM İslami İlimler MERKEZ Ders Detayı