Yusuf Sami SAMANCI

Yusuf Sami SAMANCI

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sami SAMANCI

 

1980 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 2003 yılında Selçuk Ünv. İlahiyat Fk.’den mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Ünv. İlahiyat Fk. Temel İslam Bilimleri ABD Arap Dili ve Belagati BD’da araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2008 yılında Şihâbuddîn el-Hafâcî’nin Hayatı ve Şifâu’l-Ğalîl Adlı Eseri isimli yüksek lisans tezini tamamladı. 2010-2011 yıllarında 8 ay süreliğine Dimaşk/Suriye’de bulundu. 2013 yılında NE Ünv. İlahiyat Fk. Arap Dili ve Belagati ABD’da öğretim görevliliğine başladı. 2017 yılında Arap Şairlerden Mencek Paşa el-Yusufî ve Şiiri isimli doktora tezini tamamladı. 2018 yılında Selçuk Ünv. İslami İlimler Fk. Temel İslam Bilimleri ABD’da Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevinde çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF
05.10.2020 - 01.02.2021 / Güz İslami İlimler Okumaları Hadisleri Anlamada Yöntem ve Metodoloji Etütleri TİMAV GM İSLAMİ İlimler Sınıfı Ders Detayı