Fatih ÖZKAFA

Fatih ÖZKAFA

Dç. Dr. Fatih ÖZKAFA

 

1974 Konya doğumlu. 1996 yılında, Selçuk Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında başladığı hüsn-i hat eğitiminin ardından, 2002 yılında Hattat Yrd. Doç. Hüseyin Öksüz’den “sülüs-nesih icâzetnâmesi” aldı. Celî divanî ve divanî yazılarını da meşk ettikten sonra ta’lîk derslerine başladı. Hattat Mehmed Özçay ve Hattat Osman Özçay’dan da temeşşuk ve yazı müzakeresi ile istifade etti.

2003 yılında İşletme A.B.D.’nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra farklı branş hazırlık eğitimi alarak S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi A.B.D.’nda doktoraya başladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı oldu. 2008 yılında, “İstanbul Selâtîn Camilerinin Kuşak Yazıları” adlı teziyle doktor, 2009 yılında ise yardımcı doçent oldu ve Fakülte Kurulu üyeliğine seçildi. 2012 yılında aynı bölümde Hat Ana Sanat Dalı Başkanlığına atandı. 2013 yılında Doçent ve Bölüm Başkanı oldu.

IRCICA VI. Milletlerarası Hat Yarışması’nda (2004), IRCICA VIII. Milletlerarası Hat Yarışması’nda (2010) ve Albaraka III. Milletlerarası Hat Yarışması’nda (2012) “sülüs” dalında ödüller aldı. Albaraka IV. Milletlerarası Hat Yarışması’nda (2015) ise celî ta’lik dalında “Üçüncülük” ödülü aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Milletlerarası Mushaf Buluşmaları kapsamında 2011 (1432) yılı Ramazan ayında, Dubai’de yazılan Mushaf-ı Şerif’in 14. cüzünü, 2012 (1433) yılı Ramazan ayında 13. Cüzünü nesih hattıyla, 2013 (1434) yılı Ramazan ayında 11. Cüzünü sülüs ve nesih hatlarıyla,  2015 (1436) yılı Ramazan ayında ise 9. cüzünü muhakkak, sülüs ve nesih hatlarıyla yazdı.

Yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen uluslararası ve ulusal sergi, kongre, sempozyum, vb. pek çok organizasyona tebliğleri ve eserleriyle iştirak etti; ayrıca şahsî sergiler açtı. Birtakım sanat projelerinin küratörlüğünü üstlendi. Uluslararası ve ulusal muhtelif kitapların bölüm yazarlığı yaptı ve bazı kitapların editörlüğünü yürüttü. Hakemli bilimsel dergilerde makaleleri yayımlandı. Bazı milletlerarası bilimsel dergilerde hakemlik ve bazı yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Hâlen akademik ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF