Abdulkadir BULUŞ

Abdulkadir BULUŞ

Prof. Dr. Abdulkadir Buluş

 

18.12.1968’de Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1991’de İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini,  1994’de savunduğu “Japonya-ASEAN İlişkileri Çerçevesi’nde Japon Dış Yatırımlarının ASEAN Ekonomilerindeki Rolü” başlıklı tezi ile tamamladı. 1994-2000 arasında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı’nda, “Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası” başlıklı doktor tezini 24.08.2000’de savunarak doktorasını verdi. 2005’de doçent, 2010’da profesörlük unvanlarını kazandı. Doktora tezi ile Tarih ve Toplum dergisinin tarih alanındaki en iyi doktora tezleri yarışmasında ikincilik ödülü kazanmıştır.

04. 09. 1992-17.07.2013 arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi, öğretim üyesi, bölüm başkanı olarak çalıştı. 17.07.2013’den sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne geçti. 19.03.2014’den bu yana aynı fakültede dekanlık görevini yürütmektedir.

Osmanlı ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve Konya ekonomisi üzerine çalışmaları vardır. Ulusal ve uluslararası bildirileri, ulusal ve uluslararası proje yürütücülükleri yaptı. 13 yüksek lisans ve 7 doktora tezinin danışmanlığını yürüttü.  Yayımlanan kitapları, ilk baskısı 2003’de yapılan Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri, 2010’da yayınlanan Konya Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi ve Özel Girişim Ağırlıklı Bir Kalkınmanın Temelleri ve 2014’de basılan Konya Sanayi Tarihi’dir. Çok sayıda hakemli dergide yayımlanan makalesi ve kitap bölümlerinde yayımlanan makaleleri dışında panel ve konferansta konuşmacılık yapmış ve çok sayıda TV programına katılmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF