Abdullah TOPCUOĞLU

Abdullah TOPCUOĞLU

Prof. Dr. Abdullah TOPCUOĞLU

 

1955 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında doktor, 1996 yılında doçent ve 2004 yılında da profesör oldu. 1990-2009 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, 2003-2004 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı, 2009 2012 yılları arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Sosyoloji alanında yayınlanmış kitap ve makalelerinin yanı sıra Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili çok sayıda araştırması bulunmaktadır. Aile değerleri, Ana-baba çocuk ilişkisi diğer bir uzmanlık alanıdır.

Halen Selçuk Üniversitesi, Aile danışmanlığı ve Eğitimi anabilim dalı başkanlığı ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi görevlerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitaplar:

1. Abdullah Topçuoğlu “Üniversite Gençliğinin Değerleri”, Vadi Yayınları, Ankara, 1999.

2. Abdullah Topçuoğlu “Bir Sosyal Sermaye Öğesi olarak Akrabalık” Çizgi Kitabevi, Konya, 2003.

3. Abdullah Topçuoğlu “Konya Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kuruluşlarının Sosyo-Ekonomik  Yapısı ve AB’ye Bakış” Konya Sanayi Odası Yayınları, 2003.

4. Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Editör) “Postmodernizm ve İslam-Küreselleşme ve Oryantalizm” Vadi Yayınları, Ankara, 1996.

5. Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay “Önce Söz Vardı, Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme” Vadi Yayınları, Ankara, 1996.

6. M.Emin Göktaş ve Abdullah Topçuoğlu “Din Sosyolojisi” (G.Kehrer, R.Robertson ve E.Durkheim’dan çeviri), Vadi yayınları, Ankara, 1996.

7. Abdullah Topcuoğlu, Gamze Aksan, Duygu Alptekin; Yoksulluk ve Kadın, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2014.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF