Zekeriya GÜLER

Zekeriya GÜLER

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1986) ve Hadis Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak tayin edildi (1987). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988) ve doktorasını (1993) tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1998-2001), Strasbourg İslâm İlahiyat Fakültesi (2012-2013) ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2011-2016). DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yaptı (2015-2017). Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir.
Neşredilmiş eserleri arasında Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri (Ankara 1997), Hadis Tetkikleri (2. Baskı, İstanbul 2019), 40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlâkı (4. Baskı, Ankara 2022), 40 Hadiste Kadın ve Aile (5. Baskı, İstanbul 2023), Hadis Günlüğü (7. Baskı, İstanbul 2023), Hadis ve Sünnet Üzerine -Yazılar, Konuşmalar, Biyografiler- (İstanbul 2023) gibi kitap çalışmaları yer almaktadır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF
09.10.2023 - 31.01.2024 / Güz Hadis'in Kur'an'a Arzı Meselesi Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi İLHAM ONLINE Hadisin Kur'an'a Arzı Meselesi Ders Detayı