Cevat ÖZYURT

Cevat ÖZYURT

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

 

 

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans öğrenimini Kırıkkale Üniversitesi’nde, Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma (3. bs. İstanbul, Açılım Kitap, 2017), Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi (2. bs. Ankara, Kadim Yayınları, 2016), Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı (2. bs. Ankara, Hece Yayınları, 2016), Sosyolojinin Üç Meselesi (Ankara, Adres Yayınları, 2019) ve Eğitim Sosyolojisi Yazıları (6. bs. Ankara, Pegem Akademi Yayınları, 2021) adlı kitapları bulunmaktadır. Modernleşme ve Gelenekselcilik Arasında Din (Ankara, Hece Yayınları, 2013), Sosyal Teoride Din (Ankara, Hece Yayınları, 2015), Ziya Gökalp Kitabı (Ankara, Hece Yayınları, 2015), Çağdaş Sosyal Teoride Din (Ankara, Hece Yayınları, 2016), Türkiye’de Sosyal Teoride Din (Ankara, Hece Yayınları, 2017) adlı kitapların ortak editörlüğünü yapmıştır. Değerler sosyolojisi, din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, Türk sosyoloji tarihi, küreselleşme, Osmanlı modernleşmesi, milliyetçilik, vatandaşlık eğitimi ve insan hakları konularında çalışmalar yapan Özyurt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF