Abdullah BURGU

Abdullah BURGU

Arş. Gör. Abdullah Burgu

 

1988 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.  2016 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “Abbâsîlerde Tercüme Faaliyetleri” isimli teziyle yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2016 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı ana bilim dalında “Abbâsîlerin Çöküş Sürecinde Vezir İbnü’l-Furât Ailesi” isimli doktora tezi hazırlamaktadır.

Abbâsîler, bilim tarihi, Selçuklu kültür ve medeniyeti ve tarihyazımı üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası sempozyumlarda ve kongrelerde düzenleme kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Çeşitli dergilerde röportajları yayımlanmıştır. Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde editör yardımcısıdır.  

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF