Osman Zahid ÇİFCİ

Osman Zahid ÇİFCİ

Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ

 

Konya doğumludur. Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde, doktorasını ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup siyaset felsefesi, din felsefesi ve felsefi antropoloji çalışma alanlarıdır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF