Mustafa DEMİRCİ

Mustafa DEMİRCİ

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ

 

 

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Bölümü

 Mustafa Demirci, 1967 yılında Konya’nın Çumra kazasına bağlı Tahtalı Köyünde doğdu. Orta ve Lise eğitimini Karaman İmam-Hatip Lisesinde devlet parasız yatılısı olarak tamamladıktan sonra (1986), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 1991 yılında buradan mezun oldu. Ardından Selçuk üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsünde Yüksek Lisansa başladı(1992) ve “Beytü’l-Hikme: Kuruluşu, Faaliyetleri ve Etkileri” teziyle 1995 yılında mezun oldu. Bu arada Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Tarihi ve Sanatları alanında asistan oldu(1994).

Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsünde Doktoraya başladı(1995). Doktora sırasında 19971998 yıllarında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. Aynı zamanda Mısır İsrail, Filistin, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerini gezdi. 2001 yılında “Abbasiler Zamanında Toprak Sistemi” adlı teziyle Marmara Üniversitesinde Doktor oldu. Sonrasında tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat fakültesine döndü. 2001-2005 yılları arasında Dr. Arş. Gör. olarak çalıştı. 2005 yılında Yrd. Doç. Dr., 2006 Yılında Doçent oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih bölümü Ortaçağ küsüsüne geçti. 2011 Haziranında Profesör oldu.  Halen Aynı Üniversitede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Müze ve Kütür-Sanat Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF