Mehmet Zahit Tiryaki

Mehmet Zahit Tiryaki

Dr. Öğr. Üyesi

 

M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. 2007’de, M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mehmed Emin Üsküdârî’nin Şerhu Tehzîbi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011’de Ürdün’de, 2012-2013’te Yale Üniversitesi Religious Studies’de doktora tez konusuyla ilgili okuma ve araştırmalar yaptı. “İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim” başlıklı doktora tezini 2015 yılında tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanı klasik ve çağdaş yönleriyle nefs teorileri ve zihin felsefesidir.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF