Mithat ESER

Mithat ESER

Doç. Dr. Mithat ESER

 

Mithat Eser, 20.05.1975’te Konya’da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi’nden sonra gittiği Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede İslam tarihi alanında “Hz. Peygamber Döneminde Beşerî Yönleriyle Ashâbın Konumu” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Abbâsîlerin İlk Döneminde Seyyid ve Şeriflerin Dinî, Sosyal ve Kültürel Konumları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 10 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Aksaray İl Müftülüğünde vaiz olarak çalıştı. 2010-2013 yıllarında Muş Alparslan Üniversitesi, 2013-2018 yıllarında Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Engelli Sahâbîler, Abbâsîlerin İlk Döneminde Seyyidler ve Şerifler ve Hz. Talha b. Ubeydullah isimli üç kitabı bulunan Eser, halen Selçuk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF