Ayşe Zişan FURAT

Ayşe Zişan FURAT

Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT

 

 

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede 2004 yılında XV. ve XVI. yy.’larda Fatih ve Süleymaniye Medreselerinde Verilen Din Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi isimli yüksek lisans ve 2009 yılında Yetişkinlerin Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları isimli doktora tezini tamamladı. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Eğitimi Doçenti olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Almanya, Bosna-Hersek ve Lübnan vb. pek çok ülkede akademik çalışmalarda bulundu. Osmanlı son dönemi Balkanlar ve Ortadoğu’da din eğitimi uygulamaları başta olmak üzere din eğitimi alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF