Ali ÇOBAN

Ali ÇOBAN

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOBAN

 

1983 Konya Meram doğumludur. 2000 yılında Konya İmam Hatip Lisesini, 2004 yılında da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı Yüksek Lisansını, “19. Yüzyıl Osmanlı Şeyhlerinden Muhammed Bahaeddin el-Bozkırî ve “Îkâzü’n-Nâimîn Adlı Risalesindeki Tasavvuf Anlayışı” başlıklı teziyle 2007 yılında tamamlamıştır. 2008 yılında başlamış olduğu doktorasını ise 2014 yılında “Cezire-i Mesnevi ve Şerhlerine Göre Mevlevî Sülûkü” isimli teziyle tamamlamıştır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF