Vizyon ve Misyon

  • Üniversite gençliğini ilim, irfan, hikmet ve okumaya yönlendirmek.
  • Araştıran, okuyan, sorgulayan, entelektüel bir vizyon kazanmak isteyen bir gençliğin yetişmesine katkı sağlamak.
  • Millî ve manevî değerlerimize bağlı bilgili, özgüvenli, hakikatli, ahlaklı, vicdanlı bir neslin yetişmesine yardımcı olmak.
  • Zamanın ruhunu okuyup; kendi zamanını yorumlayan ve gelecek vizyonu edinen kuşakların oluşmasına katkı sağlamak.  
  • Bir medeniyet ufkuna sahip olacak gençliğin yetişmesine özen göstermek.
  • Yeni kuşakların ilmi, fikri, vicdani, ahlaki ve ruhi her türlü inkişafını sağlam temeller üzerine bina ederek, sahip olduğumuz medeniyet birikimini nesilden nesle aktarabilmesine yardımcı olmak.
  • Özgür ve hoşgörülü bir çalışma, araştırma ve tartışma ortamında; evrensel, milli ve mesleki bilgi ve düşüncelerin sorgulanması, yeniden üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlamak.