Hakkımızda


İLHAM (İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi), TİMAV bünyesinde kurulan bir merkezdir. İLHAM, üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarına, okumalarına ve iyi bir entelektüel bilgiye sahip olmalarına destek olmak amacındadır. İLHAM’da okumak, anlamak, anlamlandırmak, ilim ve hikmet arayışında olmak, araştırmak, nitelikli çalışmalar yapmak gibi temel hedeflerler doğrultusunda kendi alanında uzman ve yetkin bir eğitim kadrosuyla seminerler, dersler, sohbetler, paneller, konferanslar düzenlemektedir. En önemli etkinliği ise üniversite öğrencilerine dönük yürüttüğü seminer ve okuma programlarıdır.

2012 yılından günümüze İlham Okumaları genel başlığında, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine seminerler verilmektedir. İlk seminerlerine, TİMAV’ın genel merkez binasında iki sınıf, kırk öğrenci ile başlayan İLHAM, son iki senede on üç sınıfta iki yüz elli öğrenciye eğitim ve seminer verir hale gelmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte, merkez binanın yanı sıra Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle Selçuklu Belediyesi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde de okuma programları ve seminerler verilmiştir. Bu seminerleri 500 öğrenci başarıyla tamamlamıştır. Yeni döneme de 500 öğrenciye eğitim vermeyi hedefleyen İLHAM’da bugüne kadar yaklaşık 1200 öğrenci programlara katılmıştır.
İLHAM’ın öğrenci sayısı gibi hoca sayısı da her yeni dönemde artış göstermiştir. İlk dönemde 8 hoca ile eğitim sunan İLHAM, son dönemde 52 hoca ile eğitim ve seminer verme imkânını elde etmiştir. İLHAM’da 5 yılda 80 farklı akademisyen ve öğretmen eğitim vermiştir.

Ayrıca İLHAM bünyesinde 2016 yılında başlattığımız İslam Düşüncesi Okulu, İslam Düşüncesinin sadece mekân, zaman, kişi, toplum ve eser bağlamında tarihi unsurlarına odaklanmayarak; onu ayrıca faal bir düşünce sistemi olarak tasarlayıp bu düşünce geleneğinin bugün de pekala üretmesi mümkün evrensel düşünce, bilim ve hayat tarzının küresel sorunları çözme kabiliyet ve kapasitesini araştırmaktadır. Program bünyesinde sadece İslam felsefesi, kelam ve tasavvuf geleneklerine odaklanmış seminerler verilmeyerek, aynı zamanda yoğun bir mantık eğitimi başta olmak üzere İslam siyasi geleneği, İslam hukuk felsefesi, İslam iktisat teorisi, İslam bilim metodolojisi, İslam estetik-sanat kuramı ve İslam eğitim teorisi gibi İslam medeniyetini teorik zeminde şekillendiren tüm yapıtaşlarına yönelik bir müfredat uygulanmaktadır.

İLHAM İhtisas genel başlığında, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, belirlenmiş alanlarda dersler verilmektedir. İhtisas okumaları, TİMAV’ın genel merkez binasında ve Selçuklu Belediyesi Bosna Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde çalışmalarını gerçekleştirilmektedir. Bu okuma gruplarına her aşamadan öğrenci kabul edilmekle birlikte daha çok lisans son sınıf öğrencileri ile lisansüstü öğrencilere ağırlık verilmekte ve ilgili alanda öğrencilerin yoğun bilgi ve tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerin o alanda uzmanlaşmasına katkı sunmaktadır. Program, ilgili konu başlığı altında 8 hafta sürmektedir. Dersler, alanın uzmanı bir ya da iki öğretim elemanı ile gerçekleştirilmektedir.