İslam Düşüncesi Okulu Yeni Dönem Öğrencilerini Arıyor

03.10.2017

İslam düşüncesi, yüzlerce yıllık fikri, ilmi ve irfani mirası ile araştırılmayı, sorgulanmayı bekleyen; sadece geçmişe değil, bugüne ve geleceğe de ışık tutma kabiliyetine sahip oldukça zengin, eşsiz bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanına yönelik, etkinliğini sürdüren ama temelde kusurlu iki bakış açısı bulunmaktadır: (1) Batı medeniyeti kaynaklı çalışmalar, İslam düşüncesini geçerliliğini yitirmiş bir düşünce geleneği olarak sunmakta, ona sadece tarihi bir olgu olarak yaklaşmaktadır. (2) Öte taraftan İslam coğrafyasında yaşayan Müslüman entelektüellerin büyük bir kısmı, İslam düşüncesini hükmü ortadan kalkmış bir düşünce geleneği olarak görmeseler de, onun, sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel anlamda günümüz toplumlarının kangren olmuş sorunlarına entelektüel bir deva olarak görmemektedir. Müslüman entelektüellerin söz konusu ekseriyeti, İslam düşüncesini daha çok bir kimlik unsuru veya bir dünya görüşü temelinde uhrevi hayatın şekillendiricisi, ya da tarihi bir övünç kaynağı olarak tasarlamaktalar. Bu nedenle bu entelektüeller İslam düşüncesinin tarihi yönü ile ilgili çalışmalara daha çok ağırlık vermekte, çağdaş dünyanın neredeyse insan türünü bir yok oluşa doğru sürükleyen sorunlarına İslam düşünce geleneğinin bir çözüm üretebileceği tezine dolaylı olarak zihni bir kayıtsızlık sergilemekteler.
İLHAM bünyesinde başlattığımız İslam Düşüncesi Okulu, İslam Düşüncesinin sadece mekân, zaman, kişi, toplum ve eser bağlamında tarihi unsurlarına odaklanmayacak; onu ayrıca faal bir düşünce sistemi olarak tasarlayıp bu düşünce geleneğinin bugün de pekala üretmesi mümkün evrensel düşünce, bilim ve hayat tarzının küresel sorunları çözme kabiliyet ve kapasitesini araştıracaktır. Program bünyesinde sadece İslam felsefesi, kelam ve tasavvuf geleneklerine odaklanmış seminerler verilmeyecek, aynı zamanda yoğun bir mantık eğitimi başta olmak üzere İslam siyasi geleneği, İslam hukuk felsefesi, İslam iktisat teorisi, İslam bilim metodolojisi, İslam estetik-sanat kuramı ve İslam eğitim teorisi gibi İslam medeniyetini teorik zeminde şekillendiren tüm yapıtaşlarına yönelik bir müfredat uygulanacaktır.
Gayret bizden, Tevfik Allah’tan…

İslam Düşüncesi Okuluna Başvuru Hakkında

İslam Düşüncesi Okulu olarak adlandırdığımız program 2 yıl 4 dönem şeklinde planlanmıştır. Bu okula sadece lisansüstü öğrenim gören öğrenciler başvurabilmektedir. Bu sene İslam Düşüncesi Okulu'nda ikinci sınıfa geçen öğrencilerimiz, programlarına kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Bunun yanında ilk sınıf için öğrenci kayıtlarına başlanmıştır.  Kontenjanımız 15 kişi ile sınırlıdır. Başvurular www.ilham.gen.tr sayfasında profil oluşturup internet üzerinden yapılacak olup son başvuru tarihi 12 Ekim 2017 Perşembe günüdür. 14 Ekim 2017 Cumartesi günü ise başvuruda bulunan öğrenciler için mülakat yapılacaktır. Dersler cumartesi günleri saat 11.00 – 16.00 arası olacaktır.

2 yıl boyunca verilecek olan ders başlıkları aşağıdaki gibidir.
Klasik Mantık
İslam Felsefesine Giriş
Kelam Ekolleri
Temel İslam Felsefesi Problemleri
Çağdaş Kelam Eğilimleri
Modern Mantık
Tasavvuf Felsefesine Giriş
Genel Bilim Tarihi
Tasavvuf Epistemolojisi
İslam Bilim Tarihi
İslam Siyaset Geleneği
İslam İktisat Teorisi ve İktisadi Eğilimler
İslam Hukuk Felsefesi
İslam Estetik-Sanat Kuramı
Eleştirel Düşünce
İslam Eğitim Felsefesi ve Metodolojisi
Bilim Felsefesine Giriş
İslamda Eleştirel Düşünce
Çağdaş İslami Hareketler
Çağdaş Bilim-Felsefe Tartışmaları