İSLAM DÜŞÜNCESİ OKULU

08.10.2021

İslam düşüncesi, yüzlerce yıllık fikri, ilmi ve irfanı mirası ile araştırılmayı, sorgulanmayı bekleyen; sadece geçmişe değil, bugüne ve geleceğe de ışık tutma kabiliyetine sahip oldukça zengin, eşsiz bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanına yönelik, etkinliğini sürdüren ama temelde kusurlu iki bakış açısı bulunmaktadır: (1) Batı medeniyeti kaynaklı çalışmalar, İslam düşüncesini geçerliliğini yitirmiş bir düşünce geleneği olarak sunmakta, ona sadece tarihi bir olgu olarak yaklaşmaktadır. (2) Öte taraftan İslam coğrafyasında yaşayan Müslüman entelektüellerin büyük bir kısmı, İslam düşüncesini hükmü ortadan kalkmış bir düşünce geleneği olarak görmeseler de, onun, sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel anlamda günümüz toplumlarının kangren olmuş sorunlarına entelektüel bir deva olarak görmemektedir. Müslüman entelektüellerin söz konusu ekseriyeti, İslam düşüncesini daha çok bir kimlik unsuru veya bir dünya görüşü temelinde uhrevi hayatın şekillendiricisi, ya da tarihi bir övünç kaynağı olarak tasarlamaktalar. Bu nedenle bu entelektüeller İslam düşüncesinin tarihi yönü ile ilgili çalışmalara daha çok ağırlık vermekte, çağdaş dünyanın neredeyse insan türünü bir yok oluşa doğru sürükleyen sorunlarına İslam düşünce geleneğinin bir çözüm üretebileceği tezine dolaylı olarak zihni bir kayıtsızlık sergilemekteler.
İLHAM bünyesinde başlattığımız İslam Düşüncesi Okulu, İslam Düşüncesinin sadece mekân, zaman, kişi, toplum ve eser bağlamında tarihi unsurlarına odaklanmayacak; onu ayrıca faal bir düşünce sistemi olarak tasarlayıp bu düşünce geleneğinin bugün de pekâlâ üretmesi mümkün evrensel düşünce, bilim ve hayat tarzının küresel sorunları çözme kabiliyet ve kapasitesini araştıracaktır. Program bünyesinde sadece İslam felsefesi, kelam ve tasavvuf geleneklerine odaklanmış seminerler verilmeyecek, aynı zamanda İslam siyasi geleneği, İslam hukuk felsefesi, İslam iktisat teorisi, İslam bilim metodolojisi, İslam estetik-sanat kuramı ve İslam eğitim teorisi gibi İslam medeniyetini teorik zeminde şekillendiren tüm yapıtaşlarına yönelik bir müfredat uygulanacaktır.
Gayret bizden, Tevfik Allah’tan…

İslam Düşüncesi Okuluna Başvuru Hakkında

İslam Düşüncesi Okulu olarak bu okula sadece lisansüstü öğrenim gören öğrenciler başvurabilmektedir. Başvurular www.ilham.gen.tr sayfasında profil oluşturup internet üzerinden yapılacak olup son başvuru tarihi 20 Ekim 2021 Çarşamba günüdür. 
Dersler cumartesi günleri saat 11.00 – 16.30 arası olacaktır.
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN GÖKALP
Medeniyet Tarihine Giriş
PROF. DR. CELAL TÜRER
Felsefe Problemleri
DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUT SAMİ ÖZDİL
Temel Mantık Kavramları
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ALİ YILDIRIM
İslam Felsefesinin Temel Problemleri
DOÇ. DR. MEHMET KALAYCI
Mezheplerle Düşünce Geleneğimiz
 
İSLAM DÜŞÜNCESİ OKULUNA BAŞVURU İÇİN:

ÖNEMLİ TARİHLER

İLHAM Başvuru:                                                   : 8 EKİM – 20 EKİM 2021
İLHAM’a Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı:           : 21 EKİM 2021 
İlk Ders                                                                  : 23 EKİM 2021