HİKMET VE MEDENİYET OKUMALARI

08.10.2021

İLHAM 11. Yıl 1. Dönem okumaları başladı… Başvurular 20 Ekim tarihine kadar yapılacak olup, ilk dersimiz 23 Ekim 2021 Cumartesi günü uzaktan online gerçekleştirilecektir…
 
İLHAM (İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi), TİMAV bünyesinde kurulan bir merkezdir. İLHAM, üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarına, okumalarına ve iyi bir entelektüel bilgiye sahip olmalarına destek olmak amacındadır. İLHAM’da okumak, anlamak, anlamlandırmak, ilim ve hikmet arayışında olmak, araştırmak, nitelikli çalışmalar yapmak gibi temel hedeflerler doğrultusunda kendi alanında uzman ve yetkin bir eğitim kadrosuyla seminerler, dersler, sohbetler, paneller, konferanslar düzenlemektedir. En önemli etkinliği ise üniversite öğrencilerine dönük yürüttüğü seminer ve okuma programlarıdır. 10 senedir devam ettirdiğimiz ve 11. senesine giren İLHAM Okumaları programı ve çalışmalarına bu sene de devam edecek olan İLHAM İhtisas programını öğrencilerimize sunmaktan ötürü mutluluk duyarız.
 
İLHAM Okumaları, faaliyetlerine başladığı günden bu güne çeşitli okuma grupları ile süregelmiştir. İlk senesinde iki ayrı okuma grubu ile başlayan İLHAM seminerleri, hâlen 11 okuma grubu ile sürdürülmektedir. Her bir okuma grubunda farklı ders içerikleri ile yapılan seminerlerde bugüne kadar din eğitimi, rehberlik, hadis, fıkıh, tefsir, kelam, psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih, iktisat, siyaset, uluslararası ilişkiler, sanat, edebiyat, yazarlık, medya ve iletişim alanlarında dersler verilmiştir. İLHAM Okumaları'nda 11 farklı ders 7 hafta süresince işlenmektedir.
  
Başvurular 20 Ekime kadar sitemizden (www.ilham.gen.tr) kabul edilecektir. İlk dersimiz 23 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılacak olup saati SMS ile öğrencilere bildirilecektir.
NOT: Tüm derslerimiz cumartesi günleri 11.00 - 12.30 arasında olacaktır.
İLHAM Hikmet ve Medeniyet Okumaları kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde 7 farklı dalda okumalar yapılacaktır:
1- Sosyolojide Güncel Konular (Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
DOÇ. DR. MEHMET ALİ AYDEMİR – Türkiye’de Sosyal Sermaye Göstergeleri
DR. FARUK TURGUT – Aileye Yönelik Güncel Tartışmalar
DOÇ. DR. AHMET GÖKÇEN – Klasik Toplumsal Hareketler
PROF. DR. ERTAN ÖZENSEL – Bir Tasavvur Olarak Medeniyet
2- Güncel Ekonomik Tartışmalar (Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
PROF. DR. SELİM KAYHAN – Günümüz Dünyasının Genel Olarak Makro ve Mikro Düzeydeki Sorunları/Para ve Finansal Piyasalar-Para Birlikleri/ Finansal Krizler
PROF. DR. BİROL MERCAN – Ülkelerin Teknoloji ve İnovasyon Politikaları ve Muhtemel Sorunları
PROF. DR. AHMET ŞAHBAZ – Döviz Piyasası ve Ödemeler Dengesi-Küreselleşme, Süreci, Gelişimi, Günümüzdeki Durumu ve Küreselleşmenin Ekonomik Sosyal Etkileri
PROF. DR. ZEKERİYA MIZIRAK – Türkiye Ekonomisi Açısından Önem Taşıyan Ekonomik Sorunların ve Konuların Neden ve Sonuç İlişkileriyle İncelenmesi
3-Toplumsal Değişme Okumaları(Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
PROF. DR. MUSTAFA ORÇAN - Batı Dışı Toplumlarda Çağdaşlaşma Arayışları/İrade Kuramı Ekseninde Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümü
PROF. DR. HAMZA ÇAKIR-Osmanlıda Basın Hayatının Oluşumu ve Dönüşümü
PROF. DR. CEVAT ÖZYURT-Osmanlı Modernleşme Sürecinde Edebiyat ve Dilin Dönüşümü –I-  -II-
PROF. DR. MAHMUT HAKKI AKIN- Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin Değişimi –I-   -II-
4-Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset(Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN BOZBAŞ
5-Religious Minorities In The Middle East(Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
6-Tarih Okumaları(Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
DOÇ. DR. BEKİR BİÇER- Tarihi Yeniden Okumak
7-Yönetim ve Liderlik Okumaları(Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir.)
OKUMA GRUPLARINA BAŞVURU İÇİN:
 
 
ÖNEMLİ TARİHLER
İLHAM Başvuru:                                                   : 8 EKİM – 20 EKİM 2021
İLHAM’a Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı:           : 21 EKİM 2021 
İlk Ders                                                                  : 23 EKİM 2021