2018- 2019 İSLAM DÜŞÜNCESİ OKULU DERS PROGRAMI

10.10.2018

Başvuru yapmadan önce lütfen programlara göz gezdiriniz. Size uygun olan gün ve saatteki okumayı seçiniz. 

İslam Düşüncesi Okulu Ders Programı:
http://www.ilham.gen.tr/kaImg/editor/files/%C4%B0slam%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%20Okulu%20Ders%20Program%C4%B1.pdf