HADİSİ ANLAMADA YÖNTEM VE METODOLOJİ ETÜTLERİ

Dersin muhtevasında hadislerden örnekler üzerinde işlenmek kaydıyla aşağıdaki konular ele alınacaktır:
1. Hadis- Sünnet ilişkisi ve kavramsal çerçeve
2. Kuran-Sünnet ilişkisi, sünnetin teşride ve Müslümanın hayatındaki yeri
3. Hadis kaynaklarının değeri ve Sünnet literatürü
4. Hadis-Siyer İlişkisi