Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi

Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi
“Hadis’in Kur’an’a arzı”nın mahiyeti, “arz” ile ilgili rivayetlerin değeri, arz konusunda tarafların görüş ve delilleri, Kur’an-Sünnet bütünlüğünün temini, sünnet-vahiy ilişkisi gibi konuların örneklerle ele alınması planlanmıştır. Özellikle Kur’an ile sünnet (hadis ve siyer) arasında sağlıklı ilişki kurulmadığından, günümüzde ortaya çıkan hatalı sonuçlara dair örnekler verilecektir.