Ahlak Psikolojisi

Sosyal psikolojinin incelediği konulardan biri de ahlaki davranıştır. İnsanlar neden iyi ya da neden kötü davranır? Erdemleri ortaya çıkaran etkenler nelerdir ve erdemli olmak nelere yol açar? Ahlaki davranışın kaynağı nedir?  gibi bir çok soruya yanıt arayan bu alan psikoloji çalışmaları içinde gün geçtikçe gelişen ve dikkat çeken bir bilgi birikimini inşa etmektedir. Büyük soykırım ve kitlesel katliamlar, işkence ve zulüm, şiddet ve saldırganlık gibi insanlık tarihinin acı olayları insanları bu davranışların kaynağını anlama çabasına yöneltmiştir. Diğer yandan ahlaki açıdan örnek şahsiyetler ya da bir çok insandan farklı olarak cesurca ve fedakarca yardım davranışında bulunanlar, kendini diğerleri için feda edenler ya da kendine hiçbir faydası dokunmadığı halde başkalarına iyilik yapan insanlar ahlak psikolojisi alanının merak uyandıran konuları arasındadır.