Ömer Ali YILDIRIM

Ömer Ali YILDIRIM

Dr. Öğr. Gör. Ömer Ali YILDIRIM

 

 

Eğitim

Doktora

2006-2012: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı, İstanbul/Türkiye (2006-2012)

Doktora Tez Konusu: “Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi”

 

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı, İstanbul/Türkiye (2003-2006)

Yüksek Lisans Tez Konusu: “İbn Haldun’da İlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi”

 

Lisans

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul/Türkiye (1998-2002) 

Lisans Bitirme Tezi: “Ebü’l-Vefâ’nın Hayatı ve Risaletü Makâm-ı Sulûk adlı risalesi; Edisyon ve Latinize”

 

Kitaplar

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî ve Meşşâî Felsefe Bağlamında Nefis, Benlik ve Bilgi, Ömer Ali YILDIRIM, Litera yay., İstanbul, 2018.

Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi, Ömer Ali YILDIRIM, Litera yay. 2016.

İbn Haldun’da İlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi, Ömer Ali YILDIRIM, Palet yay. 2017.

İslam Felsefesi ve Problemleri, Fazlur Rahman, çev. Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, Otto yay. 2015.

Münazarât: Dini ve Felsefi Tartışmalar, Fahrettin er-Râzî, çev. Ömer Ali YILDIRIM, Litera yay. 2016.

İslam’da Nübüvvet Felsefe ve Ehli Sünnet, Fazlur Rahman, çev. Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, Adres yay., Ankara 2017.

ÖĞRETİM YILI-DÖNEMİ
PROGRAM
DERS
KURS MERKEZİ
SINIF
01.10.2018 - 18.02.2019 / Güz İslam Düşüncesi Okulu- 1 İslam Felsefesinin Temel Problemleri TİMAV GM İslam Düşünce Okulu-1 Ders Detayı
01.10.2018 - 18.02.2019 / Güz İslam Düşüncesi Okulu- 2 Zihin Felsefesi: Nefis ve Benlik TİMAV GM İslam Düşünce Okulu-2 Ders Detayı